Που απευθυνόμαστε PDF Εκτύπωση

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2010 η Επιτροπή Παρατηρητηρίου της Ακαδημαϊκής Πορείας Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες.

Αφορά κατά κύριο λόγο:

  • φοιτητές με αναπηρία,
  • αλλοδαπούς φοιτητές κάθε κατηγορίας (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές),
  • μειονοτικούς φοιτητές, όπως και ομογενείς-παλιννοστούντες, οι οποίοι κυρίως αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ελληνική γλώσσα,
  • καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία φοιτητών, που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους παρουσιάζουν κάποιο ανασταλτικό με την πρόοδο των σπουδών τους πρόβλημα.