ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΤΑΛΙΔΟΥ PDF Print
Wednesday, 06 May 2015 10:56
There are no translations available.

 

Η Μαρία Παρταλίδου είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στον Τομέα Αγροτικής Οικονομίας στο Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας. Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το γνωστικό της αντικείμενο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην ύπαιθρο, αστική γεωργία και κοινωνική ένταξη, κοινωνικές αναπαραστάσεις για το αγροτικό, τροφομίλια, μικροί γεωργοί, πολυδραστηριότητα, κοινωνική επιχειρηματικότητα, γυναικεία επιχειρηματικότητα, αγροτικό τουρισμό, ποιοτικές μέθοδοι έρευνας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 40 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κρίση. Είναι επιστημονικά υπεύθυνη και μέλος πολλών ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαικό επίπεδο. Μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πολυγύρου (εξέταση τοπικών προβλημάτων, αναπτυξιακών δυνατοτήτων περιοχής κλπ). Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον εθελοντισμό και για ζητήματα φοιτητριών και φοιτητών (δυσκολίες προσαρμογής, προβλήματα συμπεριφοράς και επικοινωνίας κατά την πανεπιστημιακή τους δράση και καθημερινότητα).

 

Τηλέφωνο: 2310 998701
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
url: http://rural-lab.agro.auth.gr/staff3.htm