Αν ανήκετε σε κάποια ευάλωτη κοινωνική ομάδα, και έχετε αντιμετωπίσει κάποιο σχετικό εμπόδιο στις σπουδές σας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα. Η φόρμα δεν ζητά στοιχεία επικοινωνίας (γίνεται μόνο ένας απλός έλεγχος ότι η υποβολή δεν γίνεται από κάποιο ρομπότ) έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ διατηρείται η ανωνυμία σας. Στον παρακάτω χώρο μπορείτε να θέσετε το ερώτημά σας ώστε να ενημερωθούμε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε με στόχο τη δημιουργία οδηγού καλών πρακτικών. Για άμεση απάντηση στο ερώτημά σας απευθυνθείτε στο Σύμβουλο Σπουδών του Τμήματός σας.